गहिरो श्वास प्रश्वास विधि

यस गहिरो श्वास प्रश्वास विधिको अभ्यासमा यहाँलाई स्वागत छ । तनाव, डर, चिन्ता भएको बेला यो अभ्यास गर्दा निकै राहत अनुभव हुनसक्छ । यो अभ्यास एक दिनमा आवश्यकता अनुसार चार/पाँच पटकसम्म गर्न सकिन्छ । कृपया तल दिइएको यो लिंकमा क्लिकगरि यो अभ्यास कसरी गर्ने भन्ने जानकारी लिनुहोस ।